8 dic. 2013

Els pressupostos municipals per al 2014: Polítiques més socials i sostenibles

Després d'un temps d'inactivitat al blog, malgrat hem seguit actius a les xarxes socials, reprenem una sèrie d'articles sobre actualitat política local i nacional des de la perspectiva del grup municipal Argentcat (ERC+SI+DC)
Per començar us avancem el text que sortirà publicat en el proper número de la revista "Cap de Creus":

Els pressupostos municipals per al 2014: Polítiques més socials i sostenibles


Les mesures per reduir el dèficit públic i de contenció de la despesa, imposada pel govern espanyol, ha deixat poc marge de maniobra els ajuntaments que cada vegada tenen menys autonomia per tirar endavant les polítiques municipals. Però la realitat és que els ajuntaments continuen sent l’administració més propera al ciutadà, la que millor coneix les seves necessitats i la que pot oferir serveis més adequats a la realitat de cada municipi.
Un pressupost ben elaborat ha de vetllar per recollir aquestes necessitats i s’ha de finançar de la manera més justa i equitativa possible. És per això que en el Pressupost del 2014 hem apostat per rebaixar la pressió fiscal amb la reducció del tipus impositiu de l’IBI. Amb la rebaixa del 0’71% al 0’68%, pretenem pal·liar les conseqüències de la revisió cadastral que va aprovar el govern anterior i que ha suposat un increment significatiu d'aquest impost. No podem pas oblidar que l'IBI representa un 40% del total dels ingressos corrents.
Però també hem continuat aprovant mesures que afavoreixen la utilització d’energies renovables: beneficis fiscals als vehicles híbrids o elèctrics en l’impost de vehicles, bonificacions quan s'incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. O altres, més socials, que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, l’adaptació de la taxa justa i les bonificacions en determinades taxes i preus públics a aquelles famílies amb més dificultats econòmiques.
En definitiva, malgrat totes les restriccions imposades des de l'Estat, i més enllà de l’encorsetament fred i calculador de les seves polítiques fiscals i pressupostàries, hem continuat vetllant per impulsar polítiques d’esquerres, més socials i més sostenibles, receptives a les necessitats dels ciutadans.

Argentcat, Argentona novembre de 2013

15 jul. 2011

Què cobren els regidors i l'alcalde?

En línia amb el compromís de transparència promoguda per ARGENTCAT des del seu programa electoral publiquem amb tot detall les retribucions econòmiques de l'actual equip de regidors (govern i oposició) l les de l'anterior. Lluny de tota polèmica publiquem les xifres per que es puguin conèixer i comparar i hi adjuntem les recomanacions establertes per l'Associació de Municipis de Catalunya.


Recomanacions de l'ACM: http://www.acm.cat/redacci​o/arxius/imatgesbutlleti/R​etribuci%C3%B3%20electes%2​02011.pdf


La base de càlcul de l'alcalde ha baixat de 555,25€ anuals i sobre això s'hi aplica la recomanació de l'associació de municipis per calcular la dels regidors que enguany passen a cobrar una retribució mes digne, tot i mantenir la despesa total equilibrada.
Cal tenir en compte que al qüadre de dalt s'hi ha de sumar el dels regidors de govern "sense dedicació" que estan a baix.  En aquest madat n'hi ha un i en l'anterior tres.


Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte a través d'aquest bloc, les xarxes socials o el correu electrònic argentcat2015@gmail.com


+infohttp://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&sec=Actualitat&id=1147

5 jul. 2011

Una actitud constructiva per millorar Argentona


Article escrit pel Cap de Creus d'aquest mes:

Som conscients que la política municipal és més relació humana que no pas ideologia. I que la política municipal la fan més les persones que no pas els partits. Amb aquesta convicció vam iniciar contactes amb els altres grups per trobar punts d’acord i de col·laboració per fer possible un govern fort que pogués afrontar els reptes que tenim com a poble. I ho vam fer amb un acord, que en un exercici d’absoluta transparència, ha generat també, i sobretot, confiança i il·lusió en quatre partits disposats a treballar per Argentona des del respecte mutu i la lleialtat.
Tots plegats hem coincidit en què cal canviar determinades actituds d’enfrontament i estendre’ns la mà per aconseguir consens i punts d’acord amb tots els grups de la vila. Des de les diferències ideològiques, que hi són, podem dir que hem trobat una actitud oberta i transparent, absolutament positiva, i que estem convençuts que ens servirà per poder treballar d’una forma constructiva per millorar Argentona.
Podríem haver adoptat una postura més còmode políticament. Si restes al marge sempre tens menys riscos. Però la responsabilitat ens ha obligat a prendre el compromís de treballar per fer una Argentona millor. Una Argentona que volem equilibrada territorialment, cohesionada socialment i creadora d’oportunitats de futur. Que aposti per la formació i el suport a l’activitat econòmica i al comerç, posant com a prioritats la sostenibilitat, la transparència en la gestió i la participació ciutadana en la presa de decisions. I  procurant fer-ho des del rigor, l’eficiència, la proximitat i el respecte a la voluntat popular.
Aquest capítol, que hem d’escriure entre tots, s’ha adequar a les realitats que ens toquen viure. Ha de garantir una estabilitat econòmica, social i política de futur. Hem de ser austers i rigorosos perquè els nostres fills i filles puguin gaudir d’un bon futur al nostre poble. Aquesta és la nostra enorme responsabilitat. Perquè creiem en la importància de disposar d’una generació d’argentonins i argentonines preparats per afrontar els nous reptes que el país ens ofereix.

ARGENTCAT, juliol de 2011

19 may. 2011

L'impacte de les xarxes socials

ARGENTCAT ha fet una aposta decidida per l'us de les xarxes socials (blogfacebook, twitter, youtube...) I no només com una eina de propaganda de baix cost sinó com a via de comunicació bilateral amb el poble: simpatitzants, votants, ciutadans en general, no només d'Argentona sinó permetent arribar a qualsevol persona interessada en la vil·la: estiuejants, gent que només hi treballa, amics d'Argentona en general ... ara en campanya i després també, tant si governem com si no.
Gràcies a aquestes eines no només hem pogut explicar el nostre projecte sinó que també ens ha permés treballar internament de forma eficient i col·laborativa amb documents compartits, calendaris d'activitats, etc... permetent-nos treballar com un sol equip, construïnt un programa de tots i per tots, creuant idees amb gent de la llista i de fora, rebent aportacions tot salvant les distàncies i limitacions personals.

Aquest dies estem seguint amb gran interés un moviment social inèdit promogut des de les xarxes: les acampades i manifestacions de gent indignada per les retallades i la injustícia social generada per la crisi. Els partits i polítics (o aprenents de polítics) no en som aliens. En som part doblement implicada: ens podem sentir part d'aquesta indignació col·lectiva i alhora també tenim responsabilitat de donar una resposta si pretenem accedir al govern (encara que sigui només d'aquest petit racó de mon). Les xarxes donen el poder al poble i al contrari que d'altres partits nosaltres ens hi sentim molt còmodes i il·lusionats.
Les xarxes socials, i totes les noves maneres de comunicació que apareixin d'aquí al 2015, ens serviran per ser més transparents, més eficients i obrir-nos al poble, eixos principals del nostre programa. No només durant la campanya sinó durant tota la legislatura, això es una promesa.

Eines ARGENTCAT 2.0:
argentcat2015@gmail.comNo tothom diu el mateix quan diu: no a les Rondes...

No tots parlem igual de les Rondes.
Hi ha algú que diu "no a les rondes", quan de fet, al programa de CiU hi consta: "No a la Ronda de Mataró tractada separadament de la Ronda Maresme"... I això, que vol dir? Que diuen sí a les dues Rondes s'hi van plegades?
En canvi, a ARGENTCAT no les volem, ni pactarem amb qui vulgui fer les Rondes.

El 22 de maig, tria'ns si ets dels que no vols que les Rondes ens trinxin Argentona!

18 may. 2011

La medicina per evitar 8 anys més d'un Ajuntament ensopit i sense idees! Prent-les i el 22 de maig, tria ARGENTCAT! Apunta't al canvi!

ARGENTCAT anima als argentonins a anar a votar la seva candidatura (ERC+SI+DC) amb unes "CÀTsules" que volen canviar el municipi d'Argentona, activant la flora de la participació, la sostenibilitat i les persones, i evitant que l'ensopiment dels darrers equips de govern puguin ser tant pesats que no volguis anar a votar el 22 de maig.


Amb les càtsules d'Argentcat, la teva vida i la del teu municipi segur que canviarà cap a millor! Se n'han repartit més de 1000 pots!
Unes 35.000 càtsules ! Ah! L'única recepta per obtenir-lo és començar el canvi a Argentona!

14 may. 2011

ARGENTCAT no vol les rondes, ni pactar amb qui les vulgui construir


En el debat de candidats a l'alcaldia d'Argentona, Pere Móra, candidat d'Argentcat, va demanar a tots els partits que diguessin si pactaran amb formacions que estiguin d'acord en construir les rondes de Mataró i Maresme. ARGENTCAT ja ha dit clarament que no pactarà amb els que vulguin fer les Rondes.

11 may. 2011

L'EINA BÀSICA D'ARGENTCAT PER FER ARGENTONA: EL PROGRAMA

FENT POBLE, CONSTRUÏM PAÍS
ARGENTCAT som conscients que estem davant d’uns temps difícils per a tothom i també per a l’Ajuntament. Per això no farem grans promeses que després no puguem complir. El nostre projecte es basa en el realisme, la transparència i l’honestedat.
Ara més que mai es necessària una regeneració democràtica basada en una major participació de la ciutadania. La participació és una eina bàsica sense la qual no es pot portar a terme una acció de govern eficient. I necessitem una gestió més productiva dels recursos públics per tal de satisfer les necessitats dels ciutadans en l’accés als serveis bàsics.
La nostra prioritat és millorar la qualitat de vida de les persones i assegurar la màxima cohesió social. L’equitat serà un dels principis bàsics de la nostra acció de govern en un context econòmic que preveiem difícil, per això caldrà afavorir la creació de riquesa, ocupació i atracció de la nostra vila.
I per fer això ARGENTCAT disposa de gent competent, amb experiència en la gestió municipal i en l’àmbit privat, gent de confiança i amb molta il•lusió, gent que suma per Argentona i que treballa per construir una Catalunya independent.
El proper dia 22 de maig tindrem, un cop més, l’oportunitat d’escollir a les persones que ens representaran a l’Ajuntament. A ARGENTCAT hem unit esforços, persones i partits que compartim una idea de poble i una identitat de país. Però no ho podem fer tot sols, necessitem seguir sumant.

Dóna’ns el teu suport. Vota ARGENTCAT.

Maig de 2011
argentcat.blogspot.com

UNA ADMINISTRACIÓ RIGOROSA, EFICIENT I PROPERA

1.- És indubtable que els ens locals en el proper mandat han d’afrontar un ajustament de la despesa corrent, de la inversió i una acurada racionalització dels recursos. En aquest context, Argentcat donarà prioritat a la despesa que promogui l’activitat econòmica local i la destinada als serveis socials, com a mesura que fomenti l’ocupació i la cohesió social, perquè la qualitat de vida de les persones és el més important.

2.- Implantarem una gestió més eficient de l’Ajuntament que tingui com a objectiu l’optimització dels recursos públics per assolir una millor qualitat de vida pels ciutadans. Volem un Ajuntament molt més orientat al servei del ciutadà. Volem una administració propera i àgil. Volem parlar de productivitat establint una organització basada en objectius.

3.- Promourem davant d’altres administracions propostes per mancomunar serveis i gestionar de forma centralitzada compres de productes i serveis per tal de guanyar economies d’escala que permetin estalvis significatius.

PROMOCIÓ ECONÒMICA SINGULAR i EFICAÇ

4.- En un món globalitzat com l’actual, els territoris i municipis només poden competir des de la singularitat. A Argentona li cal un producte turístic local diferenciat i ben gestionat, que englobi les potencialitats locals lligades a l’entorn paisatgístic i arquitectònic, a la cultura i a la pròpia història. I només ho podem fer mitjançant la col•laboració publicoprivada.

5.- El model comercial d’Argentona s’ha d’articular a través d’una pluralitat d’oferta comercial que garanteixi el dret a una compra de proximitat variada, còmoda i amb preus competitius i que incorpori una oferta singular suficientment atractiva per captar compradors de fora. El motor d’aquest model és el binomi mercat municipal i gran supermercat localitzat en el nucli urbà i que afavoreixi l’eix Plaça de Vendre - Velcro.

6.- Cal desenvolupar un Pla de mobilitat i aparcament. Entre d’altres qüestions, s’ha de facilitar l’accés al centre canviant el sentit d’alguns carrers i millorant la senyalització de les zones d’aparcament. Ha d’haver una gestió de les places d’aparcament perquè funcionin realment com a places de rotació.

7.- S’ha de planificar el model comercial en el veïnat de Sant Miquel del Cros. El projecte del nou ARE ha d’incloure la possibilitat de desenvolupar un supermercat mitjà (400 m2) que actuï com a motor per a la resta de serveis comercials del barri.

8.- Cal engegar polítiques actives de captació d’empreses perquè instal•lin la seva activitat a Argentona. Hem de fomentar els canvis urbanístics necessaris, a les zones industrials actuals, per adequar-les a les necessitats reals de les empreses.

9.- Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als col•lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i majors de 45 anys. Caldrà potenciar l’actual borsa de treball del SEMPRE.

UNA OFERTA CULTURA RICA

10.- Les activitats culturals de les entitats constitueixen un veritable patrimoni cultural per Argentona al que donarem suport. L’Ajuntament ha de coordinar el seu dinamisme i els hi ha de donar veu. Fomentarem i vetllarem per l’aplicació del Catàleg de patrimoni.

11.- La Sala ha de ser un centre neuràlgic de formació i de manifestacions artístiques, però primer hem de buscar una solució de gestió que permeti combinar amb equilibri que la Sala sigui aquest centre neuràlgic, que sigui una eina per a l’ús local i que es pugui gestionar amb un pressupost assumible per l’Ajuntament. Aquesta solució passa per una gestió publicoprivada.

12.- Consolidar l’eix cultural entre Can Doro, la Plaça de Vendre i la de l’Església. Aquest eix ha d’incloure una oferta cultural i lúdica a partir de la casa Puig i Cadafalch, el Museu del Càntir, l’Arxiu Municipal, la col•lecció de puntes, així com la creació d’un mercat ocasional d’artesans i ceramistes a la Plaça de Vendre.

EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

13.- No entenem l’eficiència sense transparència i participació. A nivell polític, s’han d’establir els mecanismes que facin possible el treball i l’aportació real i útil de tots els regidors de govern i oposició. A nivell de ciutadania, impulsarem el desenvolupament del pla director de participació i donarem vida i veu als consells de participació

14.- És urgent realitzar i intervenir en una bona planificació escolar del municipi, ordenant els espais escolars i tenint en compte la importància de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat, oferir cicles de Formació Professional, escoles de pares i mares i la formació permanent al llarg de la vida.

15.- És urgent revisar l'ús que s'està donant als espais per a joves i treballar conjuntament amb el màxim d'agents involucrats per anar més enllà de la simple obertura d'instal•lacions. Impulsar el Consell de Joves serà una bona fórmula.

GESTIÓ SOSTENIBLE DEL TERRITORI

16.- Una de les nostres prioritats és aprovar, mitjançant un procés participatiu i amb el màxim consens polític i social, el pla general d’ordenació urbana d’Argentona. El POUM ha de permetre un desenvolupament racional, equilibrat i sostenible de territori i la protecció dels recursos naturals i agraris.
17.- Som contraris a la construcció de la Ronda de Mataró en els termes de l’actual projecte adjudicat. Donem ple suport a la proposta de la coordinadora Preservem el Maresme pel reduït impacte sobre el territori i pel fort estalvi que suposa.
18.- Trobarem una solució per a can Doro. Això s’haurà de fer superant posicions tancades al diàleg i amb el màxima participació i consens. Treballarem per a disposar a mig termini d’un can Doro on aniria la biblioteca municipal.
19.- Executar el pla de reforma i millora del veïnat de Sant Miquel del Cros provinent de la Llei de Barris. No podem acumular més retards en la implantació d’aquest pla. Al mateix temps caldrà obrir i acondicionar els espais de la zona esportiva de les Ginesteres, arrenjar (arranjar) els desperfectes de les voreres i incrementar la freqüència de neteja dels carrers a Madà i accelerar els processos de recepció de les urbanitzacions.

20.- Màxima protecció del marge esquerre de la riera, incorporant la zona forestal al parc natural de Montnegre-Corredor i assegurant la màxima protecció de la zona agrícola. Cal també tancar definitivament la pedrera de la Feu i restaurar la zona afectada.

21.- Millorar la gestió dels residus, potenciar la seva minimització i la recollida selectiva porta a porta i l’ús de la deixalleria. Volem replantejar el sistema actual de taxa per generació perquè no s’ha aplicat correctament, no ha resultat eficient i la majoria de la població no se l’ha feta seva.

10 may. 2011

Que diu ARGENTCAT sobre Promoció econòmica singular i eficaç

4.- En un món globalitzat com l’actual, els territoris i municipis només poden competir des de la singularitat. A Argentona li cal un producte turístic local diferenciat i ben gestionat, que englobi les potencialitats locals lligades a l’entorn paisatgístic i arquitectònic, a la cultura i a la pròpia història. I només ho podem fer mitjançant la col•laboració publicoprivada.
5.- El model comercial d’Argentona s’ha d’articular a través d’una pluralitat d’oferta comercial que garanteixi el dret a una compra de proximitat variada, còmoda i amb preus competitius i que incorpori una oferta singular suficientment atractiva per captar compradors de fora. El motor d’aquest model és el binomi mercat municipal i gran supermercat localitzat en el nucli urbà i que afavoreixi l’eix Plaça de Vendre - Velcro.

6.- Cal desenvolupar un Pla de mobilitat i aparcament. Entre d’altres qüestions, s’ha de facilitar l’accés al centre canviant el sentit d’alguns carrers i millorant la senyalització de les zones d’aparcament. Ha d’haver una gestió de les places d’aparcament perquè funcionin realment com a places de rotació.

7.- S’ha de planificar el model comercial en el veïnat de Sant Miquel del Cros. El projecte del nou ARE ha d’incloure la possibilitat de desenvolupar un supermercat mitjà (400 m2) que actuï com a motor per a la resta de serveis comercials del barri.

8.- Cal engegar polítiques actives de captació d’empreses perquè instal•lin la seva activitat a Argentona. Hem de fomentar els canvis urbanístics necessaris, a les zones industrials actuals, per adequar-les a les necessitats reals de les empreses.

9.- Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als col•lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i majors de 45 anys. Caldrà potenciar l’actual borsa de treball del SEMPRE.

4 may. 2011

Argentcat presenta una llista en defensa de les persones, el territori i potenciant l'empresa.

Al blog us hem presentat la llista, però aquí teniu més dades de les primeres cinc persones d'Argentcat que es presenten per Argentona. Són dones i homes que defensen la cohesió social, el territori i el desenvolupament econòmic de la vila.
1. PERE MORA i JUVINYÀ
SI
Arquitecte tècnic i paisatgista, especialitzat en espai públic urbà
Vocal del Maresme del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
Tècnic de l’Ajuntament de Mataró i soci de Lasuma Paisatgistes.

2. MANEL PÉREZ i CORONAS
ERC
Estudis de batxillerat.
Xocolater, pastisser i forner. Emprenedor i empresari.

2. LAIA VALLS i VILA
ERC
Estudis de Criminologia, Política Criminal i Treball Social.
Treballa a Can Valls, negoci familiar.

4. DAVID FARELL i GARRIGÓS
SI
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
Professor de secundària.

5. MARIA ROSA COMAS i TAULÉ
Independent
Mestra, Llicenciada en Pedagogia Terapèutica i Màster en Cohesió Social i Relacions Interculturals.
Treballa a L'Ensenyament públic.

20 abr. 2011

Parlem clar de la Ronda Mataró

ARGENTCAT (ERC-SI-DC d’Argentona), en relació al projecte adjudicat de desdoblament de la C-32 entre Mataró, Argentona i Cabrera de Mar (Ronda de Mataró) donat,

1.Que el projecte, com queda tècnicament acreditat per els mateixos estudis de la Generalitat, no soluciona els problemes d’accés a Mataró ni de trànsit de la ciutat, no millora els del Maresme en general i empitjora la connexió d’Argentona amb Mataró.
2.Que la implantació d’aquest infraestructura lesiona greument i de manera irreversible el territori, afecta negativament la salut de les persones i perjudica la qualitat de vida i l’economia.
3.Que en base als mateixos estudis de la Generalitat els tècnics de la Plataforma Preservem el Maresme han presentat una proposta que:
a)redueix el cost de 115 milions d’Euros a 20 Milions d’Euros
b)Millora els problemes d’accés a Mataró, l’Hospital i el centre comercial
c)No empitjora la mobilitat de la comarca en general i d’Argentona en particular
d)Te un impacte molt reduït sobre el territori, la salut i la qualitat de vida de les persones.
e)No representa un impediment perquè, en el futur es pugui complementar amb altres solucions de mobilitat de la comarca, inclosa la construcció de la Ronda en el mateixos termes que està plantejada.

DECLAREM1.Que la nostra posició és contraria a la construcció de la Ronda de Mataró en els termes del projecte adjudicat.
2.Donem suport a la priorització de projectes o mesures de gestió que tinguin els mateixos efectes o millors que el proposat per la Plataforma Preservem el Maresme


DEMANEM

1.Que tots els grups polítics que es presenten a les eleccions municipals als ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar i Mataró es posicionin clarament a favor o en contra de la construcció de la Ronda de Mataró tal com s’ha adjudicat.
2.Que justifiquin la seva postura en relació a la proposta de la Plataforma.
3. Que expliquin a la ciutadania com afectarà el seu posicionament en els possibles pactes post-electorals per facilitar la formació de governs municipals.

27 mar. 2011

També diem prou a la degradació de can Puig i Cadafalch

Vam ser presents a la Manifestació en defensa de can Puig i Cadafalch d'Argentona amb una nodrida representació de la nostra candidatura, entre les 200 persones que es van manifestar aquest dissabte a Argentona..

Des d'ARGENTCAT considerem que s'ha d'actuar urgentment per aturar la degradació de l'edifici, i procedir a la seva restauració i consolidació, i considerem també que caldria dotar l'espai d'un ús públic que permetés, a mig termini, de disposar-hi d'un centre d'interpretació i coneixement de Puig i Cadafalch a nivell local i nacional, dins l'eix cultural que formarien amb el Museu del Càntir, Sant Julià, l'Arxiu-Casa Gòtica i la Col.lecció de Puntes de Coixí. 

23 mar. 2011

ESQUERRA, SOLIDARITAT i DEMOCRACIA CATALANA, JUNTS A ARGENTONA

Pere Móra, el nostre candidat
Esquerra, Solidaritat i Democracia Catalana han constituït una candidatura a Argentona, ARGENTCAT, per anar plegats a les properes eleccions municipals. En Pere Móra, arquitecte tècnic de 39 anys i especialista en planificació territorial, serà el cap de cartell de la coalició, i en Manel Pérez, actual regidor, serà el número 2.  L'acord se signarà aquest dijous entre les dues formacions polítiques.
Móra ha expressat la seva satisfacció per aquest acord ja que “sumem en una mateixa candidatura gent activa que compartim el mateix projecte nacional i el compromís en reactivar la vila”. Ha afegit que “Argentona porta massa anys amb unes polítiques locals ineficients que han comportat una important pèrdua de vitalitat”. I el reforçament dels eixos comercials i econòmics serà una de les seves prioritats.

Per Móra, “ARGENTCAT aspira a reforçar el tercer espai i estem convençuts que serem decisius en el proper govern municipal”, i ha avançat que “aquest acord no suposa en cap cas que la  coalició independentista no continuï oberta a altres formacions i a gent independent que hi vulgui formar part”.

Els eixos programàtics de la coalició es concretaran els propers dies, però tindran un comú denominador: “Tenim un projecte clar que aporti solucions i desencalli un munt de temes que resten oberts des de fa molts anys, oferirem diàleg i sabrem escoltar, i ens comprometem a un canvi d’estil per tornar a sentir il·lusió”